top of page

Belgian Alliance for Sustainable Construction

LOGO BA4SC white.png

Missie

Laten we de overgang naar duurzaam, toekomstgericht en klimaatbestendig bouwen versnellen. De alliantie is een netwerk voor partners doorheen heel de waardeketen van de bouwsector in België en heeft als missie:

 

  • Duurzame ontwikkeling op micro en macro-niveau in de Belgische bouwsector bij de verschillende ketenpartners op een concrete en pragmatische manier integreren en stimuleren. Dit met een gemeenschappelijke agenda op federaal vlak en in de drie gewesten.

  • De positieve impact van de sector verhogen vanuit een gemeenschappelijke en holistische visie op innovatie, duurzaamheid en kwaliteit.

  • De transitie van de sector versnellen in de richting van de Europese agenda van de Green Deal, de uitwerking ervan in de New European Bauhaus en de Sustainable Development Goals.

De unieke meerwaarde van de Belgian Alliance for Sustainable Construction is dat het een onafhankelijk gemodereerd platform tot kennisdeling en samenwerking biedt met een gemeenschappelijke agenda voor alle ketenpartners in de drie gewesten en op federaal niveau.

De voorkeur moet dan ook uitgaan naar initiatieven en acties waar net deze unieke meerwaarde het meest rendeert. Dit zijn initiatieven en acties waar complex stakeholdermanagement en integratie van verschillende invalshoeken nodig is.

LOGO BA4SC & partners.jpg
Foret AdobeStock_206802731.jpeg

Doelstellingen

1

Kennis delen van goede praktijken en (nieuwe) initiatieven uit verschillende sectoren zowel nationaal als internationaal om de transitie naar duurzaam, toekomstgericht en klimaatbestendig bouwen te versnellen.

2

Constructieve dialoog met openbare besturen.

3

Streven naar een standaardisatie en integratie van het versnipperde landschap van duurzaamheidsnormen, -certificaten en meetsystemen.

bottom of page